DNA PROGRAM – znakowanie pojazdów

Świadczymy usługi z zakresu znakowania pojazdów w ramach programu „DNA PROGRAM”

szczegóły programu: http://dnaprogram.pl/

Powszechne wdrożenie mikrocząsteczek do ochrony mienia, to korzyści, jakie odnoszą wszyscy:

Obywatele – poprzez zmniejszenie liczby kradzieży nawet o 92% Towarzystwa Ubezpieczeniowe poprzez zmniejszenie szkodowości

Policja i Służby Celne – uzyskują możliwość poprawy efektywności w wykrywaniu przestępstw

Producenci oraz Importerzy – poprzez skuteczną ochronę swojej marki przed podrabianiem

Indywidualni właściciele pojazdów i mienia – odczują zwiększone poczucie bezpieczeństwa

Program jest rekomendowany przez Radę Unii Europejskiej oraz MSWiA razembezpieczniej.wswia.gov.pl opracowano na podstawie: informacji handlowej DNA PROGRAM Polska sp. z o.o.